HVORFOR TARIFFAVTALE…?

Samfunnet er i en rivende utvikling og arbeidsplassene i stadig omstilling. Kravene til effektivitet og ressursutnyttelse blir stadig større, samtidig som vi selv ønsker trygghet og mulighet for et godt liv. En hektisk hverdag skal ikke ta fra oss gleden over å ha en jobb!

En kollektiv arbeidsavtale – tariffavtale – for deg og dine arbeidskolleger gir deg ekstra fordeler i jobben samtidig som den sikrer deg god lønnsutvikling. Som medlem i LO Finans har du i praksis tegnet forsikring i arbeidslivet.

LO Finans sin viktigste oppgave er å sikre sine medlemmer en andel av verdiskapningen i finansnæringen i form av kjøpekraft og sosiale forbedringer. Dette skjer både ved sentrale lønnsforhandlinger og lokalt ved den enkelte bedrift.

EN LØNN Å LEVE AV…

Den viktigste grunnen til at man jobber er selvsagt lønn. Selv om mye annet er viktig for å motiveres til å gjøre en god jobb, er det tross alt lønna du lever av.

Når lønnsforhandlingene starter, kan vi hvert år lese i avisene at vår næring er lønnsledende her i landet. Dette er en svært unyansert beskrivelse av virkeligheten. LO Finans ønsker at hoveddelen av lønnsutviklingen skal skje ved sentrale forhandlinger – dette for å sikre alle en god lønnsutvikling.

Finansnæringen er preget av relativt store lønnsforskjeller – både mellom kvinner og menn og mellom topp og bunn.

Forholdene på jobben påvirker hvordan du fungerer privat og omvendt. Det holder ikke bare å ha en bra jobb, du må ha et bra liv også. Når LO Finans retter fokus mot bedre livskvalitet handler det derfor like mye om velferdsgoder som om kronetillegg.

EN JOBB Å LEVE MED…

Det er nok naivt å tro at alle arbeidsgivere på eget initiativ og av egen god vilje sørger for at rettighetene dine som arbeidstaker ivaretas på beste måte. Tvert imot er det klokt å regne med at dere har motstridende interesser når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Det gjelder viktige ting som ansettelseskontrakt, arbeidstid og pauser, men også regler for oppsigelser, permitteringer og informasjon. Lovverket ligger i bunn, men med en tariffavtale har du sikret deg litt ekstra.