Årsberetning for 2009 HK Finans M&R.

13.1.09 vart det holdt årsmøte i klubben ved lokalet i ÅlesundDet vart konstituert nytt styre der Kim jelle vart valgt som leder, Albert Solibakke som nestleder, Rune Sætre som sekretær og Mona Farstad Sveingard som kasserer.

Albert tok på seg rollen som tillitsvalgt iht §§§ 13, 14,5 og 15. Samt ansettelsesutvalget. Kim Jelle kunne ikke trå inn i den rollen pga at det kreves 1 års ansettelses tid i banken. Det har nå gått 1 års tid og Kim jelle vil nå trå inn i den rettmessige rollen som tillitsvalgt ihht vervet sitt som leder, inn i §§§ 13, 14,5 og 15.

Det har kommet inn nye medlemmer i klubben. De nye medlemmener er følgende:

  • 2009: Geir Kristoffersen, Terje Ekroll, Margareth Leinebø, Lena S Igesund, Audun Hovland, Grete Foss.
  • 2010: Trine Linn Uhlen.

Det vil si at klubben var i begynnelsen av 2009 på lydende 18 medlemmer og nå er den oppe i 25 medlemmer. (applaus for det).Kim Jelle har vunnet 2. plass i vervekampanjen for året 2009 i HK Finans. Det er for øvrig holdt 3 styremøter og 1 medlemsmøte i klubben.

Det er lite aktivitet ennå, men det kommer seg. Det er planlagt et styremøte 1 gang hver måned i 2010. Det nye som er innført i klubben er at det blir sendt ut måneds beretninger så langt det lar seg gjøre for å informere medlemmene om hva som skjer i klubben. I november vart det holdt en klubb tur for medlemmene. Det vart lagt på samme helg som cupfinale helgen. Og oppmøte var noe labert i forhold til det som var ønskelig. De som møtte opp hadde det koselig med godt sosialt samvær og en aldrig så liten fisketur.

Det vart holdt ekstra ordinært årsmøte for HK Finans Nordvest (SNV) i desember ang. nytt lønnssystem.

Takker for året 2009 og ser frem til et 2010 med mange nye medlemmer.

Kim Jelle
leder