Avtalefestet pensjon (AFP) og lønn var hovedpunktet i årets forhandlinger. 

Finansnæringen har nå fått lik ordninge for AFP som privat sektor LO/NHO har.

Det generelle lønnstillegget fra 1.5. blir på 3,5% noe vi er godt fornøyd med. Dette sikrer at vi får en en reallønnsvekst i perioden.

Mere informasjon legges ut på hjemmesiden vår i morgen.

Hilsen
Styret i PersonalKlubb 1