Forhandlingen med bedriftsavtalen er i gang.

PersonalKlubb 1 er i gang med forhandlinger av bedriftsavtalen (BA).

Nåværende avtale er sagt opp, og forhandlingene ventes å være avsluttet neste måned.