Etter lang tid med samtaler med selskapet, er avtalen om gavepensjon blitt sagt opp 21. november 2008 med virkning fra 21. februar 2009.

Dette betyr at den er forlenget og at de som ønsker å gå av med AFP – gavepensjon må gjøre det før 21. februar 2009. De som allerede har gått inn på AFP – gavepensjon eller fått innvilget, trenger ikke gjøre noe. 

LOs juridiske avdeling og Handel og Kontor har deltatt i møter som er blitt avholdt mellom PersonalKlubb 1 og selskapet i denne saken

Hovedavtalen paragraf 8 som omhandler særavtaler gjør det mulig for selskapet å si opp avtalen om gavepensjon. PersonalKlubb 1 har i samråd med Handel og Kontor og LOs juridiske avdeling bestemt seg for å be om forhandlinger vedrørende oppsigelsen av gavepensjon.Vi har en frist på oss med 14 dager etter mottatt oppsigelse.