Delta-prosjektet har vært i arbeid en stund, og sluttrapporten er nå ferdigstilt.

Alle selskaper vil ha avholdt informasjonsmøter innen utgangen av uke 26 (26. juni).

  • Implementering starter etter ferien, medio august, og vil for de fleste pågå fram til juni 2010. For enkelte enheter vil prosessen pågå helt fram til 2011.
  • Først i 2010 vil alle konsekvenser være synlige.
  • PersonalKlubb 1 vil innkalle alle sine medlemmer til medlemsmøte i løpet av de nærmeste dager.

PersonalKlubb 1 legger ned mye arbeid i å ivareta sine medlemmers interesser helt fram til alle endringer er implementert i organisasjonen.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge med på PersonalKlubb 1s hjemmesider i tiden som kommer!