Viktige datoer for omstillingsprosessen i Livselskapet.

7.9. Hvem får ansettelse som mellomledere (nivå 3)

20.9. Ledergruppen beslutter ansettelse / implassering / evt. sluttpakker (nivå 4)

21. – 23.9. Samtlige stillinger skal behandles i ANSU

01.10. Omorganiseringen iverksettes

Dette er de datoene vi tillitsvalgte har fått forelagt. Vi er nå inne i en utfordrende situasjon og vi tillitsvalgte følger prosessen nøye.