Ekstraordinært årsmøte PersonalKlubb 1 7. januar 2010.

Knut Bekkevold ønsket velkommen, og gikk gjennom agenda

Sak 1

Utfisjonering av Bank 1 Oslo fra SpareBank 1 Gruppen pr. 01.01.10 Medlemmene overføres til ny klubb i Bank 1 fra samme tidspunkt:

Enstemmig vedtatt

Sak 2

Beholdning av aktiva i PersonalKlubb 1 fordeles etter antall medlemmer pr. 01.01.10:

Enstemmig vedtatt.

Etter vedtak i sak 1 og 2 er det valg av kasserer i PersonalKlubb 1:

Per Sundby ble valgt.

Stiftelsesmøte ny personalklubb i Bank 1 Oslo:

1. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til klubbstyre for Bank 1 Oslo og Akershus AS.

Leder: Dordi Formoe, 2 år
Nestleder: Marit Jørgenrud, 1 år
Kasserer: Stig Sagstad, 1 år
Sekretær: Jan Grenaker, 2 år
Studieleder: Øystein Aspel, 2 år
Styremedlem: Karina Brenden, 1 år
Styremedlem: Thore Myhrvold, 2 år
Varamedlem: Øystein Larsen, 2 år
Varamedlem: Hanne Michalsen, 1 år

Hovedvernombud: Narve Holen, 2 år
Redaktør: Cato Tindberg 2 år

Revisorer:
Marit Smith, 1 år
Tom Windvik, 1 år

Valgkomite:
Astrid Agdestein, 1 år
Aud Burheim, 1 år
Leif Jessen, 1 år
Geir Nilsen, 1 år

Hele styret enstemmig valgt.

2. Forslag på navn til ny klubb

  • HK Finans Bank 1: Enstemmig valgt
  • HK Finans SpareBank 1 Oslo og Akershus

Nyvalgt leder Dordi Formoe avslutter møtet ved å holde et kort innlegg om arbeidet som venter i HK Finans Bank 1.

Stikkord: Synlighet som klubb, klubb som er kjent i banken, medlemsverving er viktig blant de ansatte.

Klubben skal være en medspiller for deg som er fagorganisert ansatt i Bank 1 i framtiden.

Det overrekkes blomster til avtroppende leder Knut Bekkevold