Årsmøte til PersonalKlubb 1 ble avholdt mandag 15. februar 2010.

Disse ble valgt til styrets arbeidsutvalg (AU) i HK Finans SpareBank 1 Gruppen:

Leder: Knut Bekkevold, Bank 1, gjenvalg, valgt for 2 år
Nestleder: Rune Svendsen, Skade, ny, valgt for 1 år fra 1. mai 2010
Sekretær Tomm Fjærvoll, Skade, gjenvalg, valgt for 2 år
Kasserer/info: Per Sundby, Liv, valgt for 1 år på ekstraordinært årsmøte januar 2010

Øvrige styremedlemmer:

1. styremedlem (1. vara til AU): Åse Blomkvist, Liv, gjenvalg, valgt for 1 år
2. Styremedlem (2. vara til AU): Jorunn Engnestangen, Skade, gjenvalg, valgt for 2 år
3. Styremedlem (3. vara til AU): Elin Struperud, Skade, ikke på valg
4. Styremedlem (4. vara til AU): Pia Sandberg, Skade, ny, valgt for 2 år
5. Styremedlem (5. vara til AU): Knut Berntsen, Skade, ny, valgt for 1 år
6. Styremedlem (6. vara til AU): Bjørn Vyrmo, Liv, gjenvalg, valgt for 1 år
7. Styremedlem (7. vara til AU): Kine Vold, Skade, ny, valgt for 2 år

Det kom inn et forslag til årsmøte. Det kom fra styret som foreslo navneendring av klubben fra PersonaKlubb 1 til HK Finans SpareBank 1 Gruppen. Dette ble enstemmig godkjent.