40-45 årsverk skal vekk i Sparebank1 Buskerud-Vestfold innen 2013. De tillitsvalgte aksepterer ikke oppsigelser, og mener at  eventuelle omstillinger må baseres på frivillige løsninger, sier tillitsvalgt Mari Fonn i HK Finans.  Les hva Fri Fagbevegelse skriver om saken her