Ny hjemmeside med informasjon om det som kalles LO-NHO-ordningene. Her finnes det også snarveier til NAV for beregning av ny og gammel AFP (før og etter 31.12.2010): http://www.nyafp.no/