Forhandlingsdatoer for mellomoppgjøret 2009 er satt til 1. og 2. april. Mer informasjon vil komme.