Harald Galåen fra VBFF ble gjenvalgt som leder av SLA på avdelingens årsmøte på Olavsgaard Hotell 26. april 2012.

Knut Bekkevold fra HK Finans ble innstilt som representant til forbundsstyret i Handel og Kontor i Norge.

Her kommer en komplett liste over valgene som ble foretatt på årsmøtet til SLA 26. april 2012:

STYRET I SLA:

Harald Galåen, leder
Knut Eriksen, nestleder
Heidi Reistad, sekretær
Knut Bekkevold, styremedlem
Lasse Hansen, varamedlem
Randi Eikevik, varamedlem
Jeanette Pedersen, varamedlem
Jan Grenaker, varamedlem

REPRESENTANT TIL FORBUNDSSTYRET I HANDEL OG KONTOR I NORGE:

Knut Bekkevold, fast representant
Turid Sundsetvik, vara
Randi Eikevik, vara

REPRESENTANTSKAPET HANDEL OG KONTOR I NORGE:

Harald Galåen, (som leder av SLA)
Jeanette Pedersen, (som leder av bransjeråd FLY)
Jan Grenaker, (som leder av bransjeråd Finans og Eiendom)
Lasse Hansen (som leder av bransjeråd VIN)

INNSTILLING TIL LOs REPRESENTANTSKAP:

Knut Bekkevold, representant
Turid Sundsetvik, vara

INNSTILLING TIL VALGKOMITÈ I HANDEL OG KONTOR I NORGE:

Knut Eriksen

KONTROLLKOMITÈ:

Jan Grenaker

SLA UNGDOMSKONTAKT:

Sølve Matre