Fra 2009 opphørte krav til sertifisering/målekort i den gamle ordningen i læringshuset.

Det oppfordres likevel til frivillige kartleggingstester så ofte du vil.

Innen 1. april 2011 skal alle som har finansiell rådgivning ha sertifisert seg i Autorisasjonsordning for finansiell rådgivning (AFR). Det vil si alle bredderådgivere på PM og BM.

De som ikke jobber med finansiell rådgivning, har ikke krav om autorisasjon, men de kan selvfølgelig autorisere seg.