Et av våre medlemmer i Nord-Norge tar høyere utdanning og har fått innvilget stipend fra Handel og Kontor på 37.500 kroner. Søknadsfristen til høstsemester var 1. juni.

Les mer om stipendordninger på hjemmesiden til Handel og Kontor i Norge.

Les mer om HKs utdanningsfond og stipendier her!