Med bakgrunn i utfisjoneringen av Bank 1 Oslo AS fra Sparebank 1 Gruppen ble det etablert ny klubb i banken. Bankens HK-medlemmer var tidligere en del av Personalklubb 1 som omfattet både livselskapet, skadeselskapet, banken og gruppen.

Den nye klubben ble etablert 7. januar 2010 og har fått navnet HK Finans Bank 1 og har følgende styre:

Leder: Dordi Formoe, valgt for 2 år
Nestleder: Marit Jørgenrud, valgt for 1 år
Sekretær: Jan Grenaker, valgt for 2 år
Kasserer: Stig Sagstad, valgt for 1 år
Styremedlem: Thore Myhrvold, valgt for 2 år
Styremedlem: Karine Brenden, valgt for 1 år
Studieleder: Øystein R Aspel, valgt for 2 år
Varamedlem: Hanne Michalsen, valgt for 1 år
Varamedlem: Øystein A Larsen, valgt for 2 år

Møtende hovedverneombud: Narve Holen, valgt for 2 år
Redaktør: Cato Tindberg, valgt for 2 år

Revisorer, valgt for 1 år:
Marit Smith
Tom Windvik

Valgkomite, valgt for 1 år:
Astrid Agdestein
Aud Burheim
Leif Jessen
Geir Nilsen

På grunn av sykdom har styret i samråd med Stig og Thore enstemmig vedtatt att Thore Myhrvold overtar som kasserer og trer også inn i arbeidsutvalget. Stig fortsetter som styremedlem inntil videre.

Klubben har ca 180 medlemmer.