Postkom har bevilget 50.000,- kroner til tyfonofrene gjennom Norsk Folkehjelp for å hjelpe til med det skrikende behovet som har oppstått etter tyfonens herjinger.