Årsmøtet i HK Finans avdeling 8 vedtok onsdag 6. mars enstemmig å endre navnet på foreningen til LO Finans HK.  Navneendringen skal også gjelde for alle klubber som er underlagt foreningen, men endrer ikke organisasjonstilhørigheten til Handel og Kontor i Norge.

Forslaget om navneendring kom fra HK Finans SR-Bank og ble framsatt av Tor Ege.  Et nesten identisk forslag ble forkastet ved forrige årsmøte, men denne gangen gikk forslaget enstemmig gjennom.  Dette innebærer at HK finans avdeling 8 endrer navn til LO Finans HK med øyeblikkelig virkning.

Værre gikk det med forslaget til prinsipputtalelsen om pensjon, som kom fra HK Finans Bank 1 og ble framsatt av Dordi Formoe.  Forslaget lød som følger:  «HK Finans vil at alle skal sikres minst like høyt pensjonsnivå som i dag, og krever at pensjonsordningene skal inn i tariffavtalen».  Et noe usikkert årsmøte valgte tilslutt å gå inn for å endre forslaget til «HK Finans krever at pensjonsordningene skal inn i tariffavtalene».  Det sistnevnte forslaget ble enstemmig vedtatt.

HK Finans Bank 1 hadde også sendt inn et forslag om vurdering av organisasjonstilhørighet som ble framsatt av Jan Grenaker.  Forslaget lød:  HK Finans bank 1 ønsker et eget forbund for finans innenfor LO, og vil at HK Finans avdeling 8 skal utrede mulighetene for dette innen 1. oktober 2013″.  Etter adskillig lobbyvirksomhet og advarsler fra leder Knut Bekkevold ble forslaget nedstemt mot 10 stemmer. 

Tor Ege fremsatte forslaget om navneendring til LO Finans HK

Dordi Formoe fremsatte forslaget om pensjon

Jan Grenaker fremsatte forslaget om nedsetting av utvalg for å se på organisasjonstilknytningen