Finans Bank 1 skal i høst forhandle om ny bedriftsavtale med bankens ledelse.

I den anledning ønsker klubben innspill fra medlemmene om ting som bør tas med i avtalen.

Innspill kan sendes til dordi.formoe@sparebank1.no innen 23. august 2010.