HK Finans Bank 1 fikk 25 nye medlemmer i løpet av 2010. Dermed har klubben 193 medlemmer ved utgangen av 2010, noe som tilsvarer litt i overkant av 75 prosent av totalt ansatte i Bank1 Oslo AS.

Dessverre har klubben også mistet noen medlemmer i løpet av 2010, men disse har enten sluttet i banken, fått uførepensjon eller gått over i alderspensjonistenes rekker.