Årsmøtet i HK Finans Bank 1 ble avholdt tirsdag 25. januar 2011 i bankens lokaler i Hammersborggata 2 i Oslo.

Dordie Formoe svarte for styrets arbeid under årsmøtet.

Leder Knut Bekkevold i HK Finans avd. 8 deltok på møtet som gjest, men ble raskt satt i arbeid som møteleder.

Årsmøtet bar preg av at dette var det første ordinære årsmøtet etter stiftelsesmøtet i 2010, og en del vedtektsendringer sto derfor på dagsorden. Leder Knut Bekkevold i HK Finans avd. 8 deltok på møtet som gjest, men ble raskt satt i arbeid som møteleder. Bekkevold loset de 19 fremmøtte elegant gjennom dagens agenda, som det for øvrig tok 2,5 timer å gjennomføre.

Nestleder Marit Jørgenrud, kasserer Thore Myhrvold og styremedlem Karina Brenden ble alle gjenvalgt for 2 nye år, mens nytt styremedlem Tor-Emil Norheim ble valgt for 1 år. Nytt varamedlem, Astrid Agdestein, ble valgt for 1 år. De øvrige styremedlemmene var ikke på valg denne gangen.

Klubbens leder, Dordi Formoe, kunne fortelle at styresammensetningen i perioden hadde vært svært vellykket og at kjemien i styret hadde vært veldig god. Aktiviteten i klubben hadde i perioden vært stor, og klubblederen berømmet arbeidsutvalget for å ha gjennomført HKs Tillitsvalgtskolering Trinn I-II-III, som er den høyeste utdannelsen i Handel og Kontor i Norge.

Til slutt informerte Knut Bekkevold om lanseringen av LO Finans, som er et samarbeid mellom HK Finans og Postkom under felles fane. I tillegg ble årets verveaksjon behørlig presentert.