I forbindelse med sammenslåing av Sparebank1 Skadeforsikring AS og Sparebank1 Livsforsikring AS har ledelsen kommet fram til at det er ca 60 overtallige i det nye selskapet.  Nedbemanningen skal i hovedsak  skje ved naturlig avgang og bruk av sluttpakker. 

Klubbleder Knut Bekkevold i HK Finans sier at det er en nødvendighet for det nye selskapet å redusere antall medarbeidere, og presiserer at nedbemanningen skal gjennomføres ved frivillighet.  Knut Bekkevold  sier at HK Finans har vært med i prosessen fra første dag, og at klubben har forståelse for tiltaket.