Ja, ingen tvil, vikarbruk er en het potet om dagen, Flåten uttalte seg kategorisk på NRK sist uke. Internt i banken har vi jobbet med saken for å få fakta på bordet og for framtiden få kontroll på bruken av vikarer.

Utdrag fra notat vikarbruk i DNB:

DNB vil gå igjennom alle rutiner knyttet til vikarbruk/midlertidige ansetelser og vil umidelbart iverksette tiltak knytet til eventuelle kritikkverdige forhold. Det er allerede besluttet full innstramming av all vikarbruk/midlertidige ansettelser med lengde på mer enn 12 måneder. Det var et krav fra LO Finans om full innstramming for å unngå all tvil i framtiden. Rutinene rundt rapportering må også strammes inn.

DNB har pr 1.1.2012 innført tarifflønn for alle vikarer.

Det nytter å sette fokus på slike saker, vi er på riktig vei.