LO finans farget bakgrunnLO Finans jobber nå med forberedelser til ny Hovedavtale og ny Sentralavtale, og landsstyret vil møtes i Bergen 2. – 3. juni 2015 for å diskutere forslagene til krav som skal innleveres. .  Styret i LO Finans HK har fått frist til 1. juli med å innlevere forslagene til ny Hovedavtale, og det forventes at det deretter vil gå slag i slag fram til ny Hovedavtale vil være på plass med virkning fra nyttår. 

Når det gjelder Sentralavtalen, så er fristen for innlevering av våre krav til Finans Norge satt til 31. mars 2016.  Det vil i nærmeste framtid bli sendt ut en Questback-undersøkelse til alle medlemmene, slik at disse kan få delta i prosessen gjennom å komme med forslag til krav.  Det er allikevel viktig å merke seg at alle forslag skal vedtas i eget klubbstyre, og overleveres til styret i LO Finans HK innen 10. november 2015.  Forslagene skal deretter gjennomgås av styret i LO Finans HK, og styret vil gjøre vedtak om videre oversendelse 18. november 2015.  Deretter oversendes kravene til landsstyret i LO Finans HK, som vedtar disse 24. november 2015.   I tillegg til dette vil det bli en samordning av kravene fra LO Finans HK og fra våre venner i LO Finans Postkom i løpet av januar 2016, slik at våre endelige krav vil være på plass i god tid før fristen for innlevering til Finans Norge.  Det er forventet at ny Sentralavtale skal være ferdigstilt 1. mai 2016.