Med en fremmøteprosent på 75 skal det bli vanskelig å slå HK Finans Nøtterøy-Tønsberg på antall fremmøtte på årsmøtet.  Selv om klubbleder Jon-Vidar Simensen ikke var helt fornøyd med fremmøtet, så var dette bestenotering blant klubbene i år.  Hele 9 av 12 medlemmer hadde funnet veien til årsmøtet.

Selve årsmøtet fremsto uten dramatikk og Jon-Vidar Simensen ble gjenvalgt som leder av klubben for 2 nye år.  Ny sekretær ble Tanja Sundby, som opprinnelig kommer fra Sparebank1 Buskerud-Vestfold, men som nå representerer Sparebank1 Nøtterøy-Tønsberg.

Aktiviteten hadde også vært upåklagelig i 2011.  Klubben hadde arrangert hele 5 medlemsmøter i løpet av året.  I tillegg til dette hadde det blitt arrangert en medlemstur til Berlin.

Jan Grenaker representerte HK Finans avdeling 8 på årsmøtet.

 

Klubbleder Jon-Vidar Simensen viste stolt fram sine medlemmer.