Alle har fått et lønnstillegg på 9 200 kroner, og en stor andel av tilleggene er i år gitt sentralt.

Det kommer alle til gode og gir en god kvinneprofil. Leder i LO Finans, Åse Blomkvist er fornøyd med resultatet, men er fortsatt utålmodig.

Finansoppgjøret 2019

 

– Utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i næringen går for tregt. I dag tjener kvinner 82 kroner av hver hundrelapp menn tjener. Det er for dårlig. Innsatsen for likelønn må trappes ytterligere opp, sier Blomkvist.

Det er ikke bare når det gjelder lønn kvinnene i finansnæringen taper. Kvinneandelen i lederstillinger er for lav. Blant administrerende direktører er kun 21 % kvinner. I andre lederstillinger er kvinneandelen 35 prosent.

– Vi har mange dyktige og kompetente kvinner, så det bør være mulig å ansette flere kvinnelige ledere. Næringen må jobbe strategisk og målrettet for å rekruttere flere kvinner til lederstillinger, uttaler Blomkvist.

Finans Norge og LO Finans har siden lønnsoppgjøret i 2016 hatt større fokus på likelønn og flere kvinnelige ledere. De måler utviklingen i finansnæringen. Dette gir resultater. Utviklingen går riktig vei.

– Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blir mindre. Det er bra, men det går fortsatt for tregt. Derfor mener vi at næringen må trappe opp innsatsen for likelønn. Vi kan ikke vente på at dette går seg til. Da vil det ta flere tiår før vi har likelønn, sier Blomkvist.

LO Finans mener at veien å gå for å oppnå likelønn er gjennom sentrale lønnsoppgjør. Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har fram til nå vært 70 prosent til lokale tillegg og 30 prosent til sentrale tillegg.

Denne modellen har stått i veien for å oppnå likelønn. Det er fordi lokale tillegg tildeles med liten mulighet til å påvirke fordelingen. Sentrale tillegg forhandles og det er mulig å påvirke hvordan tilleggene skal fordeles. Det er avgjørende for å utjevne lønnsforskjeller.

– Derfor har kravet vårt vært at en større andel av tilleggene gis sentralt. I årets lønnsoppgjør økte andelen sentrale tillegg. Det var viktig for oss. Det vil også være kravet vårt i kommende lønnsoppgjør, uttaler Blomkvist.

LO Finans har oppfordret tillitsvalgte om å ta initiativ til at det opprettes likestillingsutvalg lokalt.

– Utvalgene skal følge utviklingen og foreslå tiltak for å utjevne lønnsforskjeller og øke rekrutteringen av kvinnelige ledere. Nå ber vi Finans Norge om å følge opp dette overfor arbeidsgiverne, avslutter Blomkvist.