Det innkalles til årsmøte i HK Finans Gruppen tirsdag 1. februar 2011 kl 16:00.

Sted: Hammersborg gt. 2 auditoriet 2 etg.

Det serveres mat i kantinen fra kl 15.15.

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Beretning
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
  7. Avslutning

Vel møtt!