Det var møtt frem 39 medlemmer til årsmøtet i PersonalKlubb 1. Årsmøtet ble avholdt i auditoriet i Hammersborggt 9.

Tom Windvik og Tomm Fjærvoll ble valgt til henholdsvis dirigent og referent.

Klubblederen ønsket velkommen

Tomm Fjærvoll leste styrets beretning for 2008

Verneombudene Svein Pedersen og Narve Holen gjennomgikk årsrapporten for vernetjenesten for hhv Skadeforsikring og Bank 1.

Ola Salomonsen fra HK Finans orienterte om klubbens organisatoriske plassering i hhv Landsorganisasjonen og Handel og Kontor

Stig Sagstad gjennomgikk regnskap for 2008 og budsjett for 2009

Tom Hannestad gikk gjennom valgkomiteens instilling, mens Tom Windvik loset oss gjennom valgene. Samtlige ble enstemmig valg

Dokumentene finner du under katalogen Årsmøter og 2009

Etter at årsmøtet var avsluttet ble det delt ut gavekort på blomster til dirigenten samt avtroppende styremedlemmer og leder for valgkomiteen.

Knut Bekkevold orienterte om tillitsmannskonferanse 3. mars i Oslo om finanskrisen.

De har samlet et tungt panel med 2 statssekretærer, Adm Dir i DnB Nor og vår styreleder Knut Oscar Fleten.

Tema blir konsekvenser for ansatte, bankene og kundene.