Foreløpig innkalling til PersonalKlubb 1s årsmøte 3. februar 2009.

Sted: Auditoriet Hammersborgsgt. 9.

Tid :16:00

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Beretning
  3. Regnskap
  4. Revisors beretning
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 13. januar 2009.

Varm mat vil bli servert fra kl. 15.30

Endelig innkalling med eventuellt innkomne forslag sendes ut 20. januar 2009.