Årsmøtet i HK Finans Telemark ble avholdt fredag 28. januar 2011 i tårnrommet i Skien, og det var 14 medlemmer til stede.

Klubbens leder, Tom Ivar Evensen, kunne fortelle om god aktivitet og at det hadde vært avholdt 6 styremøter og 2 medlemsmøter i 2010. I tillegg hadde klubben hatt 2 ekstra møter med ledelsen i forbindelse med BA-avtalen.

Klubben arrangerte tur til Laholmen i april og sommertur til Farmen hos Knut Åge i juni, og hadde i tillegg et meget vellykket julearrangement med middag for medlemmene i desember 2010.

HK Finans Telemark hadde ved utgangen av 2010 25 medlemmer.

Klubben hadde et sterkt ønske om en styreplass i HK Finans avd. 8, og vil sende inn et forslag om dette til årsmøtet der.

Fra HK Finans avd. 8 hadde klubben fått besøk av styremedlem i HK Finans avdeling 8, Dordi Formoe, som informerte om LO Finans og om årets vervekampanje.

Tom Ivar Evensen ble gjenvalgt som leder av HK Finans Telemark.

Årsmøtet foregikk uten dramatikk.

En noe betenkt leder hadde god kontroll over årsmøtet.