Årsmøtet i HK Finans Nøtterøy-Tønsberg ble avholdt torsdag 20. januar 2011 i bankens lokaler på Teie Torv.

Klubbens leder, Jon Vidar Simensen, kunne fortelle om god aktivitet og at det hadde vært avholdt 5 medlemsmøter og 3 møter med ledelsen i 2010. Året forløp uten store konflikter med ledelsen, og Simensen kunne fortelle om et godt og nært samarbeid i klubben. Valget foregikk også uten dramatikk.

HK Finans Nøtterøy-Tønsberg hadde ved utgangen av 2010 11 medlemmer.

Fra HK Finans avd. 8 hadde klubben fått besøk av styremedlem Jan Grenaker. Han informerte om det nye samarbeidet under fanen LO Finans og om årets vervekampanje.