Årsmøtet i HK Finans Bank 1 finner sted onsdag 23. januar 2013 kl 16.30 i Auditoriet/H2/2.etg.

Det serveres mat fra kl 16.00.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen 7. januar 2013.