HK Finans Østfold Akershus avholdt sitt årsmøte i Sarpsborg 16. januar 2013.  Årsmøtet forløp stille og rolig, uten de store utskiftningene. 

Tidligere nestleder og tidligere sekretær skiftet roller. 

Helge Hovland ble gjenvalgt som kasserer og nytt styremedlem, Jim Gangsøy, ble valgt inn.  Wenche Hagen gikk ut av styret.

Styrets sammensetning etter valget:

Vigdis Rekdahl, leder
Cathrine Elvestad, nestleder
Tove Wallin-Kjeserud, sekretær
Helge Hovland, kasserer
Jim Gangsøy, styremedlem

HK Finans Østfold Akershus hadde besøk av Tor Ege fra HK Finans avdeling 8.