HK Finans Sparebanken Vest holdt årsmøte tirsdag 5 februar 2013.  Det var godt oppmøte og styret fikk gode tilbakemeldinger på arbeidet som var gjort i 2012.

Medlemmene viste stort engasjement under gjennomgangen av årsberetningen, samt på det påfølgende medlemsmøte som ble arrangert etter årsmøtet

Klubben hadde besøk av Tor Ege fra HK Finans avd 8, som hadde innlegg om arbeidet som var utført der. Videre hadde leder Bjørn Matland og nestleder Ivar Bergesen innlegg om bankens pågående kostnadsprogram og pensjonsordning.  Dette skapte gode og fruktbare diskusjoner.

Styret fikk følgende sammensetning etter årsmøtet: 

Bjørn Matland, leder
Ivar Bergesen, nestleder
Jostein Lid, kasserer
Bente Tveranger, sekretær
Jarle Førde, varamedlem
Marte Skjølberg Sortehaug, varamedlem