Årsmøtet til LO Finans HK fant sted på Scandic Olrud Hotell i Hamar 18. mars 2015, der ca 50 delegater fra hele landet deltok.  Årsmøtet var fordelt over to dager denne gangen, og den første dagen ble viet organisasjonsdebatten i Handel og Kontor i Norge, mens den andre dagen var viet til det tradisjonelle årsmøtet. 

Årsmøtet bød ikke på store overraskelser siden det sittende styret ble gjenvalgt uten benkeforslag.  I Landsstyret ble det imidlertid gjort noen få endringer idet Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble takket av som faste representanter.  Nye faste representanter i Landsstyret ble Sindre Aarsæther fra SR-Bank og Tom Tjærebråten fra Sparebank1 Gruppen.

Styret i LO Finans HK vil i kommende periode bestå av Knut Bekkevold fra SB1 Gruppen (leder), Vigdis Rekdahl fra Østfold (nestleder), Tor Ege fra KS (kasserer), Åse Blomkvist fra SB1 Gruppen (sekretær) og Jan Grenaker fra Bank 1 Oslo Akershus (web).

Landsstyrets faste representanter vil i kommende periode bestå av Dordi Formoe (Bank1 Oslo Akershus), Tom Ivar Evensen (Telemark), Bjørn Reidar Matland (Vest), Magnar Nybakk (Hedmark), Sindre Aarsæther (SR-Bank), Tom Tjærebråten (SB1 Gruppen), Kim Bertheussen Jelle (Nordvest), Thorgeir Kristensen (Nord-Norge), Terje Pettersen (Vardia), Linda Fredriksen (Oslo Pensjonsforsikring), Marit Jagersten (Jernbanepersonellets Bank- og Forsikring) og en representant fra Forex Bank.  I tillegg har ungdomsrepresentant Roshna Westad (Bank1 Oslo Akershus) fast plass i Landsstyret.  

Styret i LO Finans HK.  Fra venstre Knut Bekkevold, Tor Ege, Åse Blomkvist, Jan Grenaker og Vigdis Rekdahl.

Styret i LO Finans HK. Fra venstre Knut Bekkevold, Tor Ege, Åse Blomkvist, Jan Grenaker og Vigdis Rekdahl.

Landsstyret i LO Finans HK valgt på årsmøtet 2015.

Landsstyret i LO Finans HK valgt på årsmøtet 2015.

De avtroppende landsstyremedlemmene Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble behørlig hedret.

De avtroppende landsstyremedlemmene Steinar Hågensen, Bård Teigland og Mari Fonn ble behørlig hedret.

Årsmøtet 2015.

Årsmøtet 2015.

Oslobenken med Leif Christian Drivflaadt, Øistein Syversen, Marit Jørgenrud, Dordi Formoe, Tone C Molstad og Catherine Norland var aktive på årsmøtet.

Oslobenken med Leif Christian Drivflaadt, Øistein Syversen, Marit Jørgenrud, Dordi Formoe, Tone C Molstad og Catherine Norland var aktive på årsmøtet.