Årsmøte i LO Finans HK

26. mars 2014

Knut Bekkevold gjenvalgtDet ble ingen dramatikk da LO Finans HK møttes til årsmøte på Hamar denne uken. Knut Bekkevold ble som forventet gjenvalgt som leder for 2 nye år.   I tillegg ble Tor Ege gjenvalgt som kasserer.

På årsmøtet ble det besluttet at arbeidsutvalget i foreningen skulle endre navn til «styret», mens det som tidligere var styret heretter skal hete «landsstyret».  Det nye styret ser derfor slik ut etter årsmøtet:  Knut Bekkevold (leder), Vigdis Rekdahl (nestleder), Tor Ege (kasserer), Åse Blomkvist (sekretær) og Jan Grenaker (web).

På årsmøtet møtte ca 50 delegater pluss gjester fra Handel og Kontor i Norge og søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.