Knut Bekkevold gjenvalgtDet ble ingen dramatikk da LO Finans HK møttes til årsmøte på Hamar denne uken. Knut Bekkevold ble som forventet gjenvalgt som leder for 2 nye år.   I tillegg ble Tor Ege gjenvalgt som kasserer.

På årsmøtet ble det besluttet at arbeidsutvalget i foreningen skulle endre navn til «styret», mens det som tidligere var styret heretter skal hete «landsstyret».  Det nye styret ser derfor slik ut etter årsmøtet:  Knut Bekkevold (leder), Vigdis Rekdahl (nestleder), Tor Ege (kasserer), Åse Blomkvist (sekretær) og Jan Grenaker (web).

På årsmøtet møtte ca 50 delegater pluss gjester fra Handel og Kontor i Norge og søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark.