Årsmøtet i HK Finans SR-Bank ble gjennomført med mange gode tilbakemeldinger.  Styret fikk ny tillit og Bård Christian Teigland ble innvalgt som nytt styremedlem i Hordaland.

Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte med følgende tema:

Knut Bekkevold fra HK Finans avd 8 informerte om fremdriften i forhandlingene om ny Hovedavtale og ny Sentralavtale.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør i SR-Bank for kommunikasjon og informasjon, informerte om bakgrunnen for omdanningen til ASA, de økonomiske utsiktene hjemme og ute i Europa, samt hvordan arbeidsmarkedet ser ut i vår region. 

Disse sakene var meget bra og slo godt an hos medlemmene.

Møter 1. havår 2012:

Styremøte HK/LO Finans Postkom 17. jan 19. jan Hamar
Styremøte HK Finans SR-Bank 27. jan 27. jan Sandnes
Årsmøte HK Finans SR-Bank 28. jan 28. jan Sandnes
Styremøte HK Finans avd 8 07. feb 07. feb Oslo
Årsmøte HK Finans avd 8 28. feb 29. feb Hamar
Finanskonferanse 01. mar 01. mar Oslo
Styremøte HK Finans avd 8 13. mar 13. mar Oslo
Styremøte HK Finans SR-Bank 15. mar 15. mar Forus
Styremøte HK Finans avd 8 19. apr 20. apr Oslo
Kurs HK Finans avd 8 08. mai 10. mai  
Styremøte HK/LO Finans Postkom 19. jun 21. jun Lofoten
Styremøte HK Finans SR-Bank 21. jun 22. jun Kristiansand

Med vennlig hilsen
Tor Ege
HTV HK Finans SR-Bank
Telefon +47928 14854