Årsmøtet i HK Finans Møre og Romsdal ble avholdt fredag 20. januar 2012 i bankens lokaler i Ålesund sentrum. 

Klubbens leder, Kim Jelle, kunne fortelle om god aktivitet gjennom året.  Det hadde blitt avholdt 3 styremøter og 2 medlemsmøter i 2011, og klubbens styremedlemmer hadde deltatt på flere kurs i regi av AOF og FYKO.

HK Finans Møre og Romsdal hadde ved utgangen av fjoråret 23 arbeidsaktive medlemmer og 3 pensjonistmedlemmer.

Klubbens leder og kasserer, henholdsvis Kim Jelle og Lise Mette Bertheussen, var ikke på valg denne gangen.  Nestleder Albert Solibakke ble gjenvalgt for 2 år og ny sekretær ble Stig Einar Sørensen for 2 år.  Ungdomsrepresentanten Terje Ekroll ble også gjenvalgt for 1 år.

Lise Mette Bertheussen ble valgt til delegat for årsmøtet i HK Finans avdeling 8, med Albert Solibakke som vara.

Styret i HK Finans avdeling 8 var representert på årsmøtet med Jan Grenaker.

Fra venstre Kim Jelle, Lise Mette Bertheussen, Terje Ekroll, Geir Kristoffersen, Albert Solibakke og Sigurd Humlung.