Åse Blomkvist ble valgt til ny sekretær på årsmøtet til HK Finans Sparebank1 Gruppen, og går inn i jobben som heltidstillitsvalgt i klubben allerede fra dags dato.  Nestleder Rune Svendsen og kasserer Per Sundby ble gjenvalgt, mens klubbleder Knut Bekkevold ikke var på valg. 

Det var på forhånd knyttet stor spenning til valget i HK Finans Sparebank1 Gruppen, som ved årsskiftet mistet hele fire styremedlemmer.  Tre styremedlemmer hadde sluttet i selskapet og klubbens eminente sekretær Pia Sandberg hadde trukket seg for å gå over i en ledende stilling.  Valget av Åse Blomkvist som sekretær og heltidstillitsvalgt blir derfor sett på som svært gunstig, siden hun har bred erfaring fra slikt arbeid fra tidligere.

Ellers var det spennende at Anders Drage fra Conecto ble valgt inn som nytt styremedlem.  Det blir spennende å se om styrevervet vil føre til flere medlemmer fra Conecto i tiden fremover. I tillegg til dette ble Kjersti Andresen og Steinar Hågensen valgt inn som nye styremedlemmer, mens Håkon Gundersen tok gjenvalg.

Nye varamedlemmer til styret ble Karianne Johansen og Pernille Gvein, mens Tom Hannestad tok gjenvalg.

Heltidstillitsvalgt Åse Blomkvist går også inn som fast representant i styret til HK Finans avdeling 8.

 

Det nye styret i HK Finans Sparebank1 Gruppen

Nyvalgt heltidstillitsvalgt Åse Blomkvist