Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøtet i LO Finans Postkom som avholdes torsdag 28. mars 2019 kl 16 hos DNB i Bjørvika (møterom Oslo).

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kretsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Sendes til nestleder: christian.engheim@dnb.no.

Valgte representanter har stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Etter årsmøtet går vi tradisjonen tro ut for å spise. Nærmere informasjon (bl.a agenda) om årsmøtet vil bli sendt alle medlemmer på epost senere.