Både tilretteleggingen og selv testen vil bli tatt med videre i møtene med HR og i autorisasjonsutvalget. Godtgjørelse for avlagt eksamen og fagbrev er tatt opp med FA så langt uten gjennomslag.