Vi skal ha møte med HR om autorisasjonsordningen denne uka. Dette er et krevende tema og all praksis viser behov for å få til bedre tilrettelegging. Vi er åpne forsynspunkter og innspill til saken.