Postkom har inngått en samarbeidsavtale med fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon Norsk Folkehjelp om støtte til organisasjonens internasjonale arbeid. Avtalen innebærer blant annet at Postkom skal bidra med 100.000 kroner i året i to år til folkehjelpas arbeid for å fjerne miner og klasebomber. Les mer i Posthornet utgave 8 – 2011