Etter mekling til langt ut i de små timer natt til tirsdag 7. juni, ble FA og LO Finans tilslutt enige i mellomoppgjøret 2011.   

Dermed blir det ingen bankstreik denne gangen.

Les mer om saken her:   https://www.handelogkontor.no/portal/page/portal/hk/nyhet?element_id=6754034&displaypage=TRUE