HK Finans Bank 1 har sagt opp bedriftsavtalen med Bank 1 Oslo Akershus AS fra 1. januar 2013.  Bedriftsavtalen ble sagt opp 3 måneder før utløp, og tilfredsstiller derfor kravene som stilles for oppsigelsen.  Avtalen gjelder for ca 210 ansatte i Bank 1 Oslo Akershus AS.   HK Finans Bank 1 er allerede i gang med å forberede en ny bedriftsavtale, og håper å få denne på plass rundt årsskiftet.