Torsdag 19. mars hadde fire av styrets representanter en markering i kantina i SpareBank 1 Nord-Norge i Bodø.

Vi snakket med de ansatte om viktigheten av å være organisert og hadde spesielt fokus på de som ikke er organisert i dag.

Vi fikk gode samtaler med de ansatte og serverte oppskåret frukt.