Tatt fra artikkel i Aftenposten, studentenes prioriteringer:

1. fast lønn

2. god pensjonsordning

3. fleksibel arbeidstidsordninger

4. gode forsikringer

For oss i finanssektoren legger vi til gode vilkår i personalbanken.

Hva er våre viktigste prioriteringer? Lo favør har gode tilbud, resten må vi løse selv. Forhandligsrett på lønn og pensjon står øverst på LO sin liste. Presset på arbeidstidsordningene er en viktig sak i kommende år.