lofinans bladetBladet LO Finans har i de siste månedene dukket opp jevnlig i medlemmenes postkasser.  Dette har vært en prøveordning for medlemmene i LO Finans HK.  Nå blir det slutt på dette. 

Grunnen er ikke at bladet har for få lesere eller at innholdet ikke er godt nok.  Det er rett og slett portoprisene og medlemmenes økte bruk av digitale duppeditter som gjør LO Finans HK nå har gått til dette skrittet.  Medlemmer av LO Finans Postkom vil fortsatt få bladet hjem på vanlig måte.

Bladet LO Finans omtaler saker som rører seg innenfor finansbransjen.   

Les LO Finans i digital versjon her