Da er et nytt blad sendt ut til medlemmene. Vi har et mindre opplag liggende på kretskontoret, så bare send en bestilling, navn, antall og postadresse.

Flere svært aktuelle artikler om bla prosessen i Mirror Accounting, dårlige ledere i DNB og intervju med Rune Bjerke om bla bruk av måleverktøy.