Nytt nummer er sendt ut til medlemmer og tillitsvalgte. Mangler du noen blader, kontakt kretskontoret.

Viser til artikkel DNB legger ned og lønnsoppgjøret, enige, men ikke fornøyd.